Pula - Transparentan Grad

Objavljeno: 20/12/2021

Transparentna Pula

Da bi grad bio transparentan, a da nije deklarativno, trebalo je pokrenuti procese koji su proširenje postojećih mogućnosti i alata, ali i nešto posve novo.

Pula kreće u potpuno otvoren način rada i komunikacije kroz nekoliko modela: uvodimo aplikaciju za transparentan proračun, proširujemo geografski informacijski sustav za vizualizaciju podataka GIS, počinje s radom Povjerenstvo za financiranje medija, uvodimo standard upravljanja za suzbijanje podmićivanja ISO 37001, krećemo s e-licitacijama zemljišta i uvodimo novi način izbora ravnateljica i ravnatelja javnih ustanova.

Ovime smo odmaknuli zadnje upitnike koji su se u zadnje vrijeme otvarali hoće li ova uprava, na čelu sa mnom, biti transparentna. Ovakvim načinom rada želimo postaviti moralne temelje i premise za naš Grad. Sve što je financirano javnim novcem mora se znati do zadnje lipe, a ovime će se doista sve znati. Ovo je jedini mogući način vraćanja povjerenja u politiku, jer politika je ta koja jedina može suštinski mijenjati stvari na način da mijenjamo sve što ovih trideset godina u modernoj Hrvatskoj nije bilo dobro. Dolaze generacije ljudi koje žele na transparentan način raditi, a ne biti samo deklarativni. Postavljamo nove standarde i stvaramo jedinstven primjer u Hrvatskoj u nadi da će i drugi gradovi početi s ovakvim načinom rada.

Kada govorimo o aplikaciji za potpuno otvoreni proračun tada predstavljamo iTransparentnost digitalni servis koji, sukladno propisanim uvjetima o transparentnosti proračuna, omogućava objavu pravodobnih, točnih i vjerodostojnih informacija o realizaciji proračunskih stavki jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava. Pruža detaljan i ažuran pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata potpunom automatizacijom direktno iz sustava (bez ručnog unosa, prijepisa i sl.). Osim što je riječ o ispunjenju zakonske obveze, uvođenje aplikacije predstavlja učinkovit mehanizam odgovornosti iz kojeg slijedi povećanje kvalitetne fiskalne politike, povećanje legitimnosti vlasti i jačanje povjerenja građana. Proračunska transparentnost Grada Pule prevenira neodgovorno djelovanje kao i zloupotrebu javnih sredstava te potiče lokalne jedinice na objavu i objašnjenje proračunske dokumentacije.

Od 1. siječnja 2022. godine proširujemo i GISportal koji omogućuje transparentan način upravljanja prostorom i gradskim nekretninama. Građanima daje jednostavan uvid u sve javne podatke i lokacije poput površina terasa, područja pod koncesijama, gradskih stanova i poslovnih prostora. Jednostavno će svi javni podaci biti dostupni svima. Sam rad aplikacije je prilagođen i optimiziran za sva stolna i prijenosna računala te za pametne uređaje (tablete i pametne telefone).

U srijedu, 8. prosinca 2021. Održana je konstituirajuća sjednica Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu sredstava medijima u Gradu Puli koje čine: Paulo Gregorović, Lela Vujanić i doc. dr. sc. Tijana Vukić. Tim je dobio našu punu potporu, autonomiju i neovisnost u radu. Oslanjajući se na teoriju, struku i profesionalizam Povjerenstvo će utvrditi kriterije temeljem kojih će mediji moći konkurirati za proračunska sredstva. Pri toj izradi tim će se konzultirati s Hrvatskim novinarskim društvom i Sindikatom novinara Hrvatske te organizirati predstavljanje i diskusiju sa stručnom i općom javnošću. Pravilnik s utvrđenim kriterijima potom će biti poslan Gradskom vijeću na usvajanje te će se raspisati javni natječaj.

Također, kao novost, na dosad dobivena sredstva mediji su plaćali PDV, što znači da su petinu dobivenih gradskih kuna proslijedili u državni proračun. Sada će se sredstva medijima isplaćivati putem potpora i time će im ostati na raspolaganju sav dobiveni iznos.

Prvi smo grad koji uvodi međunarodni standard za suzbijanje podmićivanja (korupcije) ISO 37001 čime Pula dokazuje svoje trajno opredjeljenje za pošteno i transparentno vođenje svih procesa u suradnji i na korist korisnika svojih usluga. Na taj se način podiže povjerenje svih zainteresiranih strana u organizaciju i njenu odlučnost za smanjivanje i eliminiranje korupcije u svakodnevnom poslovanju.

Novost je da uvodimo e-licitacije za zemljišta, predaju dokumentacije u elektroničkom obliku i javno otvaranje ponuda, a svi dobavljači imat će jednake uvjete jasno definirane natječajem i jednaku priliku za sudjelovanjem što je jako važno za transparentnost.

Još jedna novost je i kod izbora ravnatelja/ice ustanova, kao i problematici nedovoljnog uvažavanja mišljenja zaposlenika prilikom provođenja samog natječaja. Tako je u tijeku izrada pravnog okvira, odnosno instrumenta kojim bi se razriješile nedoumice i praznine koje još uvijek postoje u osnivačkim aktima određenih ustanova, a sve s ciljem pronalaska što učinkovitijeg modela uključivanja zaposlenika ustanova u izbor ravnatelja. Osnovni je cilj da se, uz maksimalno poštivanje zakonodavnog okvira, uvaži i volja zaposlenika te na taj način postave novi temelji u izboru ravnatelja/ica ustanova.

Vjerujem kako je ovo dobar početak koji šalje jasnu poruku, ali i stav. Javno postaje zaista javno.

Živjeli!

Vaš gradonačelnik